برآورد زمان تحویل

  • زمان تحویل در تهران از طریق پیک در همان روز، از طریق پست 24 تا 48 ساعت کاری و برای شهرستان ها از 1 تا 4 روز کاری پس از ثبت سفارش می باشد. امی

 

 

  • نکات مهم در هنگام تحویل سفارش

 مشتری موظف است هنگام تحویل گرفتن سفارش در حضور مامور پستی یا پیک، و قبل از باز کردن بسته بندی و قبل از امضاء رسید تحویل کالا، مشخصات کالای سفارش داده شده را با کالای تحویلی مطابقت داده و از سلامت بسته بندی و سلامت ظاهری کالا مطمئن گردد و در صورتی که کالا از نظر بسته بندی و یا سلامت ظاهری دچار ایراد گردیده باشد، ضمن تحویل نگرفتن آن، بلافاصله موضوع را به پشتیبانی M&Y گالری اطلاع دهد. ا